Missie & visie

Missie:
Vanuit
Gezondheidscentrum Venhorst van waarde zijn voor de omliggende dorpen Boekel, Huize Padua, Gemert, Elsendorp, Handel, Erp, Oploo en Rijkevoort . Door een blik op de totale mens te werpen, de kwaliteit
van leven en het dagelijks functioneren.

Visie:
Als oefentherapeut vind ik het
belangrijk dat de cliënt meedenkt in het proces. De cliënt zelf is
verantwoordelijk voor de bewustwording en gedragsverandering. Een proces
waarbij de therapeut op ieder gewenst moment bij zal sturen en advies uitbrengt
om de klachten te verminderen dan wel te verhelpen.